கடந்த 5 வருடத்தில் யானைகளால் 2300 பேர் மரணம்: சூற்றுச்சூழல் அமைச்சகம்

https://patrikai.com/2300-deaths-due-to-elephants-in-last-5-years-ministry-of-environment/

#Save_Elephant
கடந்த 5 வருடத்தில் யானைகளால் 2300 பேர் மரணம்: சூற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் https://patrikai.com/2300-deaths-due-to-elephants-in-last-5-years-ministry-of-environment/ #Save_Elephant
0 Comments 0 Shares